Az Tehlike Sınıf ve Kamu’da Yapılan Erteleme

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan 50’den az çalışanı olan işletmeler ile KAMU kurumlarında, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam zorunluluğu, 1 Temmuz 2017’den 1 Temmuz 2020’ye ertelenmiştir.

Erteleme; 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete’de yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemeleri şu şekilde olmuştur.

 •   50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.
 •   Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilecektir.

Kamu ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan 50’nin altında çalışan işletmeler için yapılan ertelemenin sadece istihdam zorunluluğu için yapılmış olduğuna dikkat edilmelidir. 

 • 1 Ocak 2013 itibari ile işletmelerin tehlike sınıfı ayrımı yapılmaksızın aşağıda yer alan iş sağlığı ve güvenliği süreçleri ile ilgili yükümlülükleri devam etmektedir.

Bu süreçler şu şekildedir; 

 •   İşyeri Risk Değerlendirme çalışmalarını yürütmek; İşyerinde riskleri değerlendirmek, tespit edilen riskleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir seviyeye çekmek
 •   İşyerinde Acil Durumlar ile ilgili çalışmaları yürütmek; İşyeri Acil Durum Planı hazırlamak – acil durum ekipleri belirlemek ve eğitimlerini tamamlamak – acil durum tatbikatlarını yapmak
 •   Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin almalarını sağlamak
 •   İşyerinde kullanılan tüm makine ve teçhizatla ilgili gerekli bakım, kontrol ve testleri yaptırmak, makine ve teçhizatla ilgili gerekli koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlamak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri proaktif yani önleyici bir yaklaşım benimsenerek yürütülmesi esastır.
 • Bu sebeple Esnaf ve Sanatkarlarımız ile çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliğini kanunlar emrettiği için değil, kendileri ve işletmeleri için önemli bir ihtiyaç olduğunu unutmamalıdırlar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamındaki hizmetler için İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iştiraki olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlık Ltd. Şti. firmamızdan gereken desteği alabilirsiniz.
 • Detaylı Bilgilendirme için;  

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Ltd. Şti.
Telefon: 0212 568 4 568     Fax:0212 568 4 569    www.esbir.net