İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı Hakkında Bilgilendirme

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı Hakkında Bilgilendirme

2020 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Desteği kapsamında sigortalı başına aylık 41,20₺ veya 47,09₺ alabilirsiniz.

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin finanse edilmesi için 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7’nci maddesinde düzenleme yapılmış ve bu düzenlemelerin açıklanması için ilgili mevzuat bölümünde belirtilen yönetmelik ve tebliğ yayımlanmıştır. Buna göre İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarından yararlanmak için aşağıdaki usul ve esasların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10’dan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri yararlanabilir.

Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli iş yerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 5510 sayılı kanunun 4-1/a kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

 • İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
 • İş yerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
 • Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti destek tutarından yararlanmanın şartları nelerdir?

 • Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ondan az çalışanın bulunması gerekmektedir.
 • Aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi şarttır.
 • SGK’ya yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gerekmektedir.
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.
 • İş yerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.
 • SGK adına tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti destek tutarından yararlanma başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için iş yerlerinin tescil edildiği SGK ünitelerine başvuru formu ile başvurmaları gerekir. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli iş yerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez iş yerinin tescilli olduğu ünitelere yapılmalıdır.
 • Destek ödemelerine ilişkin başvurular;

Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,

Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,

Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,

Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının sonuna kadar yapılır.

 • Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için ayrı ayrı olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen iş yerlerine ait iş yeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilmelidir.

Destek tutarı nasıl hesaplanır?

 • Destek tutarı; iş yerinin tehlike sınıfı ve kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak herbir iş yeri için ayrı ayrı tespit edilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının;
 1. a)Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,4’ü,
 2. b)Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,6’sıdır.

 

Destek tutarı ödemeleri ne zaman yapılır?

 • Birinci dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda,
 • İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda,
 • Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda,
 • Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının sonunda gerçekleştirilir.

Yansıtma faturası nedir ve nasıl düzenlenir?

 • İşverenler destek ödemelerini almak için SGK adına tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlerler. Düzenlenecek yansıtma faturalarında SGK’nın vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılır.
 • Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri için ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilmelidir.
 • Ödeme döneminin kapsadığı herbir ay için, sigortalılara ilişkin SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı, 4.2’nci maddeye göre hesaplanan tutar ile çarpılarak ödenecek destek tutarı bulunacaktır.
 • Hesaplamalar, ödeme döneminin kapsadığı herbir ay için ayrı ayrı yapılır. Herbir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Bedeli” olarak gösterilir.

Tüm soru ve talepleriniz için her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz.