İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları – Röportaj

ESBİR İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde İş Güvenliği Uzmanı (B) ve Sorumlu Müdür olan Merve Tan ile birlikteyiz. Merve Hanım bize kendinizden bahseder misiniz?

2012 yılında Trakya Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldum. Aynı yıl kendi üniversitemde yüksek lisans programına başladım. Ders dönemimde; bizimle birlikte yüksek lisansa başlayan aynı zamanda İSGÜM Laboratuvarında Kimyagerlik yapan sınıf arkadaşım sayesinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile tanıştım. Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumlarından İş Güvenliği Uzmanlığı kurslarına başladım, daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine yüksek lisansımı da tamamlayarak B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazandım.
2013 yılından itibaren İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlık Ltd. Şti. unvanlı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nde İş Güvenliği Uzmanı ve Sorumlu Müdür görevini üstlenmekteyim.

 

Size göre ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının durumu nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte işletmelerde bir adım atılmış olmasına rağmen yeterli denetimlerin olmaması, işverenin bu konuya gerekli önemi göstermemesine ve sahada uygulamaların ikinci plana atılmasına sebep olmaktadır.

Denetimlerin sık yapılmayışı, cezai yaptırımların uygulanmaması ve az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler ile kamunun istihdam sürecinde ertelemelerin olması sahada görev alan İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin işini zorlaştırmaktadır.

Verimli, doğru ve uygulanabilir bir sistem yürütmek bu şartlar çerçevesinde bizi zorlamaktadır.

 

Son yıllarda ciddi şekilde OSGB artışı yaşanmaktadır. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aslına bakarsanız OSGB’lerin sayısında artış olması bir problem değil. Önemli olan açılan OSGB’lerin bu işi benimsemesi, uygulamanın sadece kağıt üzerinde olmadığı, yasadan faydalanarak bir çıkar elde etme mantığından uzak bir yapılaşmanın olmasıdır.

                Bu işi doğru yapan OSGB’leri tenzi ediyorum. Elbette ki kötü örnekler olduğu gibi iyi örneklerde mevcuttur. Öyle şeyler duyuyor ve görüyoruz ki bu işi benimseyen bizlerin doğru yol almasını güçleştiriyorlar. Yapılan denetimler sayesinde kötü örneklerin temizlenip işi düzgün yapan meslektaşlarımızla yola devam etmek tek temennimiz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında en çok zorlandığınız noktalar nelerdir?

İşyerlerinde yaşadığımız en önemli problemimiz işveren, çalışanlar ve sahayı paylaştığımız birlikte görev aldığımız İşyeri Hekimlerimiz tarafından yeteri kadar sürece önem verilmemesidir. İnsanların bakış açılarını değiştirmek, onlara İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının iş yaşamının bir parçası olduğuna inandırmak zaman almaktadır.

Ne yazık ki çoğu işletmede olumsuz bir olay ile karşılaşılması (iş kazası, meslek hastalığı ile ilgili tanı konulması vb.) ve denetimlerin yaşanması gibi durumlar meydana geldiğinde yaptığımız iş önem kazanmaktadır. Şuanda işletmelerde yeterli denetimlerin olmaması bu işe önem veren destekleyen işverenlerin şevkini kırmaktadır.
Yasanın yayınlandığı günden beri önemli bir yol aldık, tabi ki eksiklikler var bunlarında zamanla düzelmesi ümidi ile daha doğru ve emin adımlar atmak istiyoruz

ESBİR Danışmanlık olarak yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir?

Öncelikli olarak İSTESOB iştiraki olduğumuzu vurgulamak isterim. ESBİR olarak firmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını uygulanabilirliğini sağlamak bizim en öncelikli hedeflerimizdendir. Sahada bir ekip olmak, ekip olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Sahada görev alan İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimiz ile arka planda görev alan Kurumsal İletişim Departmanımız ile birlikte doğru ve emin adımlar atmak için gayret göstermekteyiz.

Sistemli ve disiplinli çalışmalarımızı sürdürerek Arşivleme sistemimizde önemli gelişmeler kaydettik.

İSTESOB iştiraki olmak bize kurumsal bir kimlik kazandırmasının yanında birçok alanda bize destek sağlamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerimi birliğimizin eğitim salonlarında düzenlemekteyiz. Bu sayede eğitimlerimiz daha verimli geçmektedir.