+90 212 568 4 568 Whatsap +90 551 448 69 41 esbir@esbir.net

Ortam Ölçümleri

ESBİR OSGB

İŞ YERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İş Güvenliği Kanunu kapsamında çıkan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereği aşağıdaki parametrelerle ve açıklamalardaki şekilde laboratuvarlar tarafından işyerlerinde yapılan ölçümlere “Ortam Ölçümü veya İşyeri Ortam Ölçümleri” denir.

  • Ortam Gürültü Ölçümleri (Kişisel Gürültü Maruziyeti, Ortam Gürültü)
  • Ortam Toz Ölçümleri (Kişisel Toz Maruziyeti, Ortam Toz Ölçümleri)
  • Titreşim Ölçümleri (Kişisel Titreşim Maruziyeti)
  • İç Ortam Aydınlatma (Işık Şiddeti) Ölçümleri)
  • Termal Konfor Ölçümleri (Isı, Nem, Hava Akım Hızı)
  • Gaz ve Kimyasal (VOC) Ölçümleri (Kişisel Gaz Maruziyet, Ortam)

Günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamındaki çalışma koşullarının tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahip olunmalıdır. Uzman mühendis ve teknik bir kadro ile dünyaca kabul edilmiş standartlara bağlı ve ulusal mevzuatlara göre detaylı, parametre bazında aşağıda sıralanan veya ortam ölçümlerini yaptırılmalıdır.

Yaşadığımız ortam koşullarında, farkında olmadan sağlığımızı doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden birtakım risklere ve tehlikelere (toz, gürültü, gaz, hava kirliliği) sürekli olarak maruz kalmaktayız. Söz konusu bu faktörlere sürekli maruz kalındığında insan sağlığında kalıcı hasarlar bırakabilir veya sonu ölümle sonuçlanan istenmedik durumlara sebebiyet verebilir.

Gelişen teknoloji nedeniyle bunun gibi riskleri bilimsel çalışmalarla analiz ederek, tehlikenin veya riskin tespit edilip gerekli önlemlerin alınması adına yapılan test, ölçüm ve raporlamalar sonucu iş ve işçi sağlığını tehdit eden unsurların İş yeri ortamında tespit edilmesi, önlenmesi ve ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi gerekmektedir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereğince bu İşyeri Ortam Ölçümlerinin yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir.

Yönetmelik gereği iş yeri iç ortam ölçümleri veya yönetmelik kapsamındaki yeni ismi ile İş Hijyen Ölçümleri veya İşyeri Ortam Ölçümleri yine aynı yönetmeliğin 6.maddesi gereği bu konuda akredite edilmiş Deney Laboratuvarları kuruluşlarınca yapılmaktadır.